Hekobentonity Sp. z o.o.

Bentonit

Bentonit jest iłem zbudowanym głównie z minerałów grupy smektytu, z których najbardziej znany jest montmorylonit. Może również zawierać w swoim składzie niewielkie domieszki minerałów akcesorycznych, które jednak rzadko mają wpływ na jego zachowanie w kontakcie z wodą. Chemicznie montmorylonit stanowi uwodniony glinokrzemian magnezu z niewielką zawartością metali alkalicznych.

Cechą decydującą o jego unikatowych właściwościach jest warstwowa budowa siatki krystalicznej minerału. Posługując się pewnym uproszczeniem, można stwierdzić, że woda wnikając pomiędzy warstwy montmorylonitu doprowadza do rozpadu minerału na pojedyncze płytki o rozmiarach koloidalnych. Proces ten można łatwo sobie zobrazować podając przykład ryzy papieru, która stanowi niewielką paczkę, a po rozłożeniu na pojedyncze kartki może pokryć bardzo dużą powierzchnię.

Dodatkową cechą decydującą o jego niezwykłych właściwościach jest fakt, iż na powierzchni i krawędziach każdej pojedynczej warstewki minerału znajdują się naładowane elektrycznie kationy wymienne. Pakiety minerału dyspergując w wodzie łączą się przy pomocy tych ładunków, tworząc nieuporządkowaną strukturę przypominającą domek z kart.

Celowe wprowadzenie do tej struktury związków chemicznych, zarówno organicznych jak i nieorganicznych, pomaga uporządkować te zawiesiny i nadać im pożądane cechy.