Hekobentonity Sp. z o.o.

Forbent S

Jest to bentonit odlewniczy spełniający wszelkie wymagania jakościowe norm stosowanych dla tego typu produktów. Ocena jakościowa jest miarodajna i trafna jeśli zbadamy kilka parametrów, aby wydać ocenę gwarantująca otrzymanie odlewów bez wad.
Dokumentem prawnym w tym zakresie, obowiązującym na terenie całego kraju jest Polska Norma pod tytułem "Bentonit odlewniczy" nr PN-85/H-11003 obowiązująca od 1 kwietnia 1986 r.

Oprócz parametrów wymaganych przez ww. normę nasze laboratorium wykonuje również pomiary:

  • przepuszczalności
  • straty prażenia
  • wytrzymałości na rozciąganie w strefie przewilżonej
  • zagęszczalności mas bentonitu
  • odporności bentonitu na przepalenie.

Dobór surowców oraz kontrola jakości na każdym etapie procesu technologicznego gwarantuje wysoką jakość oferowanego produktu. Utrzymanie stałych, optymalnych parametrów jakościowych w całym cyklu produkcyjnym pozwala na stosowanie ich również w nowoczesnych, zautomatyzowanych liniach i gniazdach formierskich.