Hekobentonity Sp. z o.o.

Odlewnictwo

Bentonity są używane w odlewnictwie do wyrobu mas formierskich.
Formierskie masy bentonitowe są powszechnie stosowane w odlewnictwie do wykonywania form nieutwardzonych tzw. wilgotnych.

Powszechność ich stosowania wynika głównie z możliwości wykorzystania ich do szerokiej gamy stopów, przy czym jakość odlewów określana przez gładkość powierzchni i dokładność odlewów otrzymywanych z tych form, jest bardzo dobra.

Masa formierska bentonitowa jest najczęściej mieszaniną piasku kwarcowego, spoiwa ilastego z gliny montmorylonitowej tzw. bentonitu oraz wody zarobowej. Bentonit jest istotną częścią lepiszcza, który łączy ze sobą ziarna piasku kwarcowego nadając masie odpowiednie parametry.