Hekobentonity Sp. z o.o.

PRIME SEAL

PRIME SEAL to preparat wielkocząsteczkowy charakteryzujący się bardzo dużą chłonnością wody, przekraczającą kilkaset razy jego własną masę. Produkt jest środkiem typu Lost Circulation Material znajdującym zastosowanie przy przewiercaniu warstw porowatych i szczelinowatych, gdzie istnieje tendencja do zaników cyrkulacji. Skutecznie ogranicza penetrację płynu poza otwór wiertniczy. Postacią handlową PIME SEAL są ziarna o granulacji od kilkudziesięciu mikronów do kilku milimetrów.