Hekobentonity Sp. z o.o.

Geotermia i Studniarstwo

HEKOTERM

HEKOTERM jest materiałem do uszczelniania i wypełniania przestrzeni pomiędzy sondą geotermiczną, a ścianą otworu wiertniczego, wykonywanego dla instalacji pomp ciepła. Wypełnienie wykonane przy użyciu Hekotermu posiada duże przewodnictwo cieplne, obniżając opór termiczny otworu. Ponadto zapobiega wymrażaniu i wysuszaniu otworu ułatwiając wymianę ciepła oraz jako gotowa mieszanina pozwala zachować stałe parametry wypełnienia, co pozwala uniknąć błędów w proporcjach mieszanin sporządzanych na miejscu wykonania.

 

 

HEKTONIT

HEKTONIT jest sprasowanym bentonitem o doskonałych właściwościach używanym do wykonywania uszczelnień. Proces uszczelnienia polega na umieszczeniu odpowiedniej ilości materiału w strefie uszczelnianej, gdzie w wyniku adsorbcji wody następuje pęcznienie materiału, zwiększenie jego objętości tworząc warstwę bentonitu nieprzepuszczalną dla wody. Hektonit poprzez zwiększenie swojej objętości wypełnia całą przestrzeń pierścieniową nawet w otworach o powiększone średnicy lub skawernowanych, co gwarantuje 100 % uszczelnienie formacji.