Hekobentonity Sp. z o.o.

Wiertnictwo

TEQGEL S to bentonit wiertniczy o wysokiej jakości, który wykorzystywany jest m.in. w :

- wierceniach pionowych,
- horyzontalnych przewiertach HDD,
- robotach mikrotunelowych,
- wiertnictwie naftowym,
- budowie różnego rodzaju konstrukcji inżynierskich,
- geotechnice.
 
Bentonit wiertniczy Teqgel S jest bardzo ekonomiczny i uniwersalny w zastosowaniu, doskonale stabilizuje ściany w porowatych formacjach oraz ma dobre właściwości smarne. Posiada doskonałe parametry reologiczne, w związku z czym zapewnia bezpieczeństwo prac niezależnie od warunków geologicznych panujących w danym miejscu.

TEQGEL S zapewnia wysoki postęp prac wiertniczych, szybką dyspersję oraz zdolność do wynoszenia gruboziarnistego urobku. Posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.