Hekobentonity Sp. z o.o.

MIKA

MIKA jest to mielony minerał o określonej granulacji służący do kontroli i likwidacji zaników cyrkulacji. Efektywnie uszczelnia strefy o dużej przepuszczalności ograniczając penetrację płynu poza otwór wiertniczy. Produkt jest rekomendowany dla wykonywania projektów w terenach szczególnie chronionych.