Hekobentonity Sp. z o.o.

PRIM PLUS

PRIM PLUS jest to anionowy polimer charakteryzujący się wysokim ciężarem cząsteczkowym, zaprojektowany do efektywnej stabilizacji warstw ilastych i łupkowych oraz kapsułowania zwiercin z przewiercanych trudnych pokładów. Pełniąc funkcję dodatku do bentonitowych systemów płuczkowych podnosi jego własności inhibicyjne oraz ogranicza tendencję do oblepiania narzędzia. Dzięki niskiemu poziomowi filtracji płynu korzystnie wpływa na stabilność luźnych formacji czwartorzędowych.