Hekobentonity Sp. z o.o.

Geoinżynieria

Bentonit charakteryzuje się własnościami adsorpcyjnymi oraz uszczelniającymi w związku z tym jest niezastąpionym materiałem znajdującym zastosowanie w trakcie budowy ścian szczelinowych i konstrukcji inżynierskich takich jak pionowe oraz poziome przesłony wodoszczelne w wałach przeciwpowodziowych i innych budowlach hydrotechnicznych.

Ściany szczelinowe to konstrukcje powstałe w wyniku zabetonowania wykopanej w gruncie szczeliny. Wykop wykonywany jest w osłonie tiksotropowej zawiesiny bentonitowej zabezpieczającej jego stabilność i niezmienność kształtów do czasu betonowania. Technologia ta szczególnie przydaje się w gęsto zabudowanym miejskim terenie. Ze względu na swoje właściwości pęcznienia bentonit wykorzystywany jest do uszczelniania zbiorników na skalę przemysłową, do zabezpieczania jezior i sztucznych zbiorników wodnych, izolowania naturalnych zagłębień terenu przed ich zasypaniem odpadami, kontroli i eliminowania przecieków. Nasze produkty w skuteczny i ekonomiczny sposób tworzą nieprzepuszczalne bariery dla substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska i ludności.