Hekobentonity Sp. z o.o.

Fundusze europejskie

 

INFORMACJE O PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Projekt:Wdrożenie na rynek Preparatu Bentonitowego DuoBent 1”

 

Hekobentonity Sp. z o.o. z siedzibą w Korzeniów 42A

Informuję, iż realizuje projekt z Funduszy Europejskich w ramach

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

III Oś priorytetowa: ,,Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach’’

Działanie 3.2 : ,,Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R’’

Poddziałanie 3.2.1 : ,,Badania na rynek’’

Projekt pt. „Wdrożenie na rynek Preparatu Bentonitowego DuoBent 1”

Cel projektu:
rozpoczęcie produkcji na skalę przemysłową Preparatu Bentonitowego DuoBent 1 do zastosowania w procesach optymalizacji oczyszczania ścieków

Planowane efekty:
wprowadzony na rynek Preparat Bentonitowy DuoBent 1 stanie się innowacją w branży oczyszczania ścieków rozwiązując problemy technologiczne m.in. brak sedymentacji osadu czynnego

Wartość projektu:
11 396 688,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:
6 485 920,00 zł