Hekobentonity Sp. z o.o.

TEQBIO

TEQBIO jest modyfikowaną mieszaniną polimerów biorozkładalnych, przygotowaną do kierunkowych wierceń
horyzontalnych oraz wierceń hydrotechnicznych. Charakteryzuje się stosunkowo niską lepkością plastyczną
oraz łatwo regulowaną granicą płynięcia. Produkt jest rekomendowany dla wykonywania projektów w terenach
szczególnie chronionych. Ponadto polimer TEQBIO jest odporny na działanie soli metali Na, K, Ca,
Mg. Produkt w pełni biorozkładalny oraz bezpieczny dla środowiska.