Hekobentonity Sp. z o.o.

KabelBent

KabelBent ( bentonit kablowy ) jest przeznaczony do wypełniania rur przepustowych w liniach kablowych, w całym zakresie napięciowym ich budowy i eksploatacji tj. do 400-500 kV. Najczęściej znajduje zastosowanie w budowie linii kablowych średnich napięć (15-20 kV) i w liniach kablowych 110 kV, ze względu na ich duży udział w sieciach dystrybucyjnych. Może być stosowany do wypełniania rur w wykopach, przeciskach oraz przewiertach sterowanych o długościach mieszczących się w całym zakresie ich stosowania. Obecność KabelBentu zwiększa obciążalność prądową kabli w rurach i polepsza warunki ich eksploatacji. Może być stosowany w różnych warunkach układania linii kablowych i różnych strefach klimatycznych oraz środowiskowych.