Hekobentonity Sp. z o.o.

Oczyszczanie ścieków

Preparat Bentonitowy DuoBent1

Zjawisko utrudnionej sedymentacji pojawia się zarówno w oczyszczalniach komunalnych jak i przemysłowych. Występuje okresowo lub przez cały rok. Przyczyną może być puchnięcie nitkowate wywołane nadmiernym wzrostem bakterii nitkowatych, puchnięcie lepkie związane z masowym pojawieniem się bakterii śluzowych czy też przeciążenie ładunkiem zanieczyszczeń. Zła sedymentacja prowadzi do przekroczeń parametrów w ściekach oczyszczonych oraz ucieczki biomasy z układu oczyszczania.

W ramach projektu realizowanego przy udziale funduszy europejskich wdrożono w skali przemysłowej Preparat Bentonitowy DuoBent 1 do zastosowania w procesach optymalizacji oczyszczania ścieków.

Wprowadzony na rynek Preparat Bentonitowy DuoBent1 to innowacyjny w branży oczyszczania ścieków produkt rozwiązujący problemy technologiczne z jakimi borykają się oczyszczalnie m.in. :

-brak sedymentacji osadu czynnego,

-brak klarowności cieczy nadosadowej,

-wysoki ładunek zanieczyszczeń,

- piana biologiczna.

 

Ponadto produkt Preparat Bentonitowy DuoBent 1 posiada szereg innowacyjnych cech:

  • • ogranicza puchnięcia osadu poprzez poprawę jego właściwości sedymentacyjnych,
  • • redukuje objętość osadu,
  • • redukuje pianę i zabarwienia osadów/odcieków,
  • • redukuje ChZT, azot amonowy, azot ogólny, fosfor oraz metale ciężkie,
  • • powoduje wzrost liczebności bakterii tlenowych,
  • • jest to środek pochodzenia naturalnego, nie stanowiący zagrożenia dla funkcjonowania biocenozy osadu czynnego.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktu zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

 

 

Produkt został wprowadzony do oferty w wyniku realizacji projektu pt. „Wdrożenie na rynek Preparatu Bentonitowego DuoBent 1”, nr projektu POIR 03.02.01-18-0023/17, w ramach realizacji projektu 3.2.1 „Badania na rynek” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.